Kjevikfakta har vært i møte med Forsvarsdepartementet

Kjevikfakta var 7. mars i møte med statssekretær Bø i Forsvarsdepartementet. Under møtet presenterte vi hvorfor vi mener argumentene i FMR for å flytte Kjevik er feil. Vi forklarte at en flytting vil medføre unødvendige milliardkostnader og fare for tap av viktig kompetanse. Vi påpekte også det vi mener er overfladiske vurderinger og manglende kvalitetssikring i FMR prosessene.

Les mer…

Kjevikfakta er invitert til møte i Forsvarsdepartementet

Kjevikfakta sendte fredag 5. februar 2016 et brev til Forsvarsministeren. I brevet anmoder vi om et møte på bakgrunn av "innrømmelser om overfladiske vurderinger og manglende kvalitetssikring i forslaget om nedleggelse av base Kjevik".

Nå har vi fått svar på brevet. FD ønsker å gjennomføre et møte med oss.

Vi vil poste mer info når møtet er gjennomført.

Representanter for forvaltningen betegner vurderingene i FMR som overfladiske og med manglende kvalitetssikring

Kjevikfakta har fredag 5. februar 2016 sendt brev til Forsvarsministeren. I brevet anmoder vi om et møte på bakgrunn av innrømmelser om overfladiske vurderinger og manglende kvalitetssikring i forslaget om nedleggelse av base Kjevik.

Les mer…

Forsvaret avviser nedgradering av FMR underlagsmateriale

Kjevikfakta har tidligere, igjennom fagforeningene sentralt, forespurt om å få fjernet beskyttelsen på underlagsmaterialet til FMR. Vi har ventet lenge og i stillhet fordi dette styrer veien videre, og nå er svaret her: Svaret er nei, og det er begrunnet i: "Forsvarssjefen har etter utgivelse av FMR presisert at intet av underlagsmaterialet vil bli nedgradert."

Les mer…

Med Kjevik inn i fremtiden (forside fra 22. november 2015)

En helhetlig vurdering av økonomi, kompetanse og fremtidsmuligheter fremhever Kjevik som det beste alternativet for et samlet skolesenter i Luftforsvaret.

/images/cover.jpg


  • Kjevik har en meget godt vedlikeholdt bygningsmasse og IKT infrastruktur som er optimalisert for fremtidens skolevirksomhet

  • Skolesenterets egenutviklede avanserte treningsplattform har satt standard for nye systemer som F-35, NH-90 og AW-101

  • Underlagsdokumenter til FMR beregner kostnader i milliardklassen ved et samlet skolesenter på Værnes

  • Til tross for at Luftforsvaret har dokumentert personellmessige utfordringer innen teknisk bransje, er det ikke gjort studier rundt hvor stort kompetansetapet kan bli hvis Kjevik flyttes

  • FMR er inkonsekvent med hensyn til hvilke baser som skal flyttes med bakgrunn i kravet til operativ stridsverdi

Last ned vårt utdypende faktadokument kjevikfakta.pdf

Kjevikfakta er arbeidstakerorganisasjonenen ved Kjevik sitt tilsvar til anbefalingen i Forsvarssjefens militærfaglige råd.

/images/bfo.png/images/blank.png/images/nof.png/images/blank.png/images/ntl.png/images/blank.png/images/pef.png