Hvorfor støtter Senterpartiet LTP vedtaket om å flytte Forsvarets virksomhet fra Kjevik til Værnes, når man ikke støtter de øvrige vedtakene i LTP forliket?

Les mer…