Med Kjevik inn i fremtiden

En helhetlig vurdering av økonomi, kompetanse og fremtidsmuligheter fremhever Kjevik som det beste alternativet for et samlet skolesenter i Luftforsvaret.

/images/cover.jpg


  • Kjevik har en meget godt vedlikeholdt bygningsmasse og IKT infrastruktur som er optimalisert for fremtidens skolevirksomhet
  • Skolesenterets egenutviklede avanserte treningsplattform har satt standard for nye systemer som F-35, NH-90 og AW-101
  • Underlagsdokumenter til FMR beregner kostnader i milliardklassen ved et samlet skolesenter på Værnes
  • Til tross for at Luftforsvaret har dokumentert personellmessige utfordringer innen teknisk bransje, er det ikke gjort studier rundt hvor stort kompetansetapet kan bli hvis Kjevik flyttes
  • FMR er inkonsekvent med hensyn til hvilke baser som skal flyttes med bakgrunn i kravet til operativ stridsverdi

Last ned vårt utdypende faktadokument kjevikfakta.pdf

Kjevikfakta er arbeidstakerorganisasjonenen ved Kjevik sitt tilsvar til anbefalingen i Forsvarssjefens militærfaglige råd.

images/bfo.pngimages/blank.pngimages/nof.pngimages/blank.pngimages/ntl.pngimages/blank.pngimages/pef.png